Audyt Informatyczny Gdynia

Rozpoznanie, analiza i weryfikacja procesów IT firmy w zakresie prawidłowości i rzetelności utrzymania integralności i bezpieczeństwa danych oraz efektywności systemów informatycznych względem zaspokajania celów operacyjnych i organizacyjnych przedsiębiorstwa. Audyt obejmuje swym zakresem m.in. sprawdzenie dostępów i uprawnień do zasobów firmowych (środowiska serwerowego, sieci), system backupowy, stacje robocze, zabezpieczenia antywirusowe.

Usługi audytu informatycznego

Twój system informatyczny prawdopodobnie będzie ciągle ewoluującym aspektem Twojej firmy. Na efektywność i niezawodność twojego systemu IT z pewnością może mieć wpływ wiele różnych czynników, niewątpliwie, niezależnie od tego czy będą to zmiany technologii, środowiska czy personelu.

Z tych powodów z przyjemnością oferujemy niewiążący audyt informatyczny twoich systemów i infrastruktury. Niezależnie od tego, czy zastanawiasz się nad zmianą dostawcy IT, czy po prostu chcesz dowiedzieć się, w jaki sposób nowa technologia może poprawić wydajność Twojej firmy.

W związku z usługą bieżącej opieki informatycznej świadczona w zakresie audytu zainstalowanego oprogramowania oraz bezpieczeństwa sieci, w pozostałych przypadkach zakres usługi "Audyt Informatyczny" ustalany i wyceniany na podstawie indywidualnych potrzeb firmy.

Specyfikacja usług w zakresie audyt informatyczny Gdynia


Audyt środowiska serwerowego

 • rozpoznanie i ocena struktury katalogowej, struktury plików
 • zabezpieczenia i konfiguracja serwerów, role, analiza logów, zasoby udostępnione
 • weryfikacja i ocena awaryjnego zasilania serwera/ów
 • weryfikacja i ocena stopnia zabezpieczenia sprzętowego
 • audyt informatyczny zainstalowanego oprogramowania
 • Audyt architektury sieci

 • weryfikacja i testy zabezpieczeń urządzeń sieciowych
 • weryfikacja zdalnego dostępu do zasobów firmy
 • sprawdzenie i ocena poziomu/skuteczności ograniczenia dostępu
 • odseparowania sieci firmowej

 • Audyt systemu backupowego

 • analiza i weryfikacja poprawności działania systemu backupu
 • weryfikacja fizycznego i technicznego zabezpieczenia i stanu nośników
 • wykonanie testów i oceny skuteczności systemu backupu
 • Audyt zabezpieczenia stacji roboczych

 • weryfikacja i ocena zabezpieczenia stacji roboczych
 • użytkowanego przez firmę oprogramowania antywirusowego oraz świadomości pracowników w zakresie zagrożeń ze strony Internetu
 • weryfikacja uprawnień użytkowników, łatwości dostępu do stacji przez osoby nieuprawnione
 • Napisz do nas!