Audyt Informatyczny Gdynia

Weryfikujemy procesy IT firmy w zakresie prawidłowości i rzetelności utrzymania bezpieczeństwa danych oraz efektywności systemów informatycznych względem zaspokajania celów operacyjnych przedsiębiorstwa. Audyt obejmuje swym zakresem m.in. sprawdzenie dostępów i uprawnień do zasobów firmowych (środowiska serwerowego, sieci), system backupowy, stacje robocze, zabezpieczenia sprzętowe.

Usługi audytu informatycznego

Twój system informatyczny prawdopodobnie będzie ciągle ewoluującym aspektem Twojej firmy. Na efektywność i niezawodność twojego systemu IT z pewnością może mieć wpływ wiele różnych czynników, niewątpliwie, niezależnie od tego czy będą to zmiany technologii, środowiska czy personelu.

Z tych powodów oferujemy niewiążący audyt informatyczny twoich systemów i infrastruktury. Niezależnie od tego, czy zastanawiasz się nad zmianą dostawcy IT, czy po prostu chcesz dowiedzieć się, w jaki sposób nowa technologia może poprawić wydajność Twojej firmy.

W związku z usługą bieżącej opieki informatycznej świadczona w zakresie ciągłej współpracy, w pozostałych przypadkach zakres usługi "Audyt Informatyczny" ustalany i wyceniany na podstawie indywidualnych potrzeb firmy.

Specyfikacja usług w zakresie audyt informatyczny Gdynia


Audyt środowiska serwerowego

 1. rozpoznanie i ocena struktury katalogowej, struktury plików
 2. zabezpieczenia i konfiguracja serwerów, role, analiza logów, zasoby udostępnione
 3. weryfikacja i ocena awaryjnego zasilania serwera/ów
 4. weryfikacja i ocena stopnia zabezpieczenia sprzętowego
 5. audyt informatyczny zainstalowanego oprogramowania

Audyt architektury sieci

 1. weryfikacja i testy zabezpieczeń urządzeń sieciowych
 2. weryfikacja zdalnego dostępu do zasobów firmy
 3. sprawdzenie i ocena poziomu/skuteczności ograniczenia dostępu
 4. odseparowania sieci firmowej

Audyt systemu backupowego

 1. analiza i weryfikacja poprawności działania systemu backupu
 2. weryfikacja fizycznego i technicznego zabezpieczenia i stanu nośników
 3. wykonanie testów i oceny skuteczności systemu backupu

Audyt zabezpieczenia stacji roboczych

 1. weryfikacja i ocena zabezpieczenia stacji roboczych
 2. użytkowanego przez firmę oprogramowania antywirusowego oraz świadomości pracowników w zakresie zagrożeń ze strony Internetu
 3. weryfikacja uprawnień użytkowników, łatwości dostępu do stacji przez osoby nieuprawnione