Audyt Informatyczny Gdynia

Rozpoznanie, analiza i weryfikacja procesów IT firmy w zakresie prawidłowości i rzetelności utrzymania integralności i bezpieczeństwa danych oraz efektywności systemów informatycznych względem zaspokajania celów operacyjnych i organizacyjnych przedsiębiorstwa. Audyt obejmuje swym zakresem m.in. sprawdzenie dostępów i uprawnień do zasobów firmowych (środowiska serwerowego, sieci), system backupowy, stacje robocze, zabezpieczenia antywirusowe.

Usługi audytu informatycznego

W ramach wykupionej bieżącej opieki informatycznej usługa świadczona jest w zakresie audytu zainstalowanego oprogramowania oraz bezpieczeństwa sieci, w pozostałych przypadkach zakres usługi "Audyt Informatyczny" ustalany i wyceniany na podstawie indywidualnych potrzeb firmy.

Specyfikacja usług w zakresie audyt informatyczny Gdynia

Audyt środowiska serwerowego

✔ rozpoznanie i ocena struktury katalogowej, struktury plików
✔ zabezpieczenia i konfiguracja serwerów, role, analiza logów, zasoby udostępnione
✔ weryfikacja i ocena awaryjnego zasilania serwera/ów
✔ weryfikacja i ocena stopnia zabezpieczenia sprzętowego
✔ audyt informatyczny zainstalowanego oprogramowania

Audyt architektury sieci

✔ weryfikacja i testy zabezpieczeń urządzeń sieciowych
✔ weryfikacja zdalnego dostępu do zasobów firmy
✔ sprawdzenie i ocena poziomu/skuteczności ograniczenia dostępu
✔ odseparowania sieci firmowej
 
 

Audyt systemu backupowego

✔ analiza i weryfikacja poprawności działania systemu backupu
✔ weryfikacja fizycznego i technicznego zabezpieczenia i stanu nośników
✔ wykonanie testów i oceny skuteczności systemu backupu

Audyt zabezpieczenia stacji roboczych

✔ weryfikacja i ocena zabezpieczenia stacji roboczych
✔ użytkowanego przez firmę oprogramowania antywirusowego oraz świadomości pracowników w zakresie zagrożeń ze strony Internetu
✔ weryfikacja uprawnień użytkowników, łatwości dostępu do stacji przez osoby nieuprawnione