Obsługa serwerów Gdynia

Instalacja i optymalizacja serwerów, działania w sieci korporacyjnej, dedykowane specjalistyczne rozwiązania i wdrożenia, których celem jest zoptymalizowanie środowiska pracy, usprawnienie komunikacji stacji roboczych użytkowników z serwerem oraz wyeliminowanie wszelkich pojawiających się błędów.

Kompleksowe usługi - obsługa serwerów Gdynia

Usługa świadczona w ramach wykupionej bieżącej opieki informatycznej bądź w ramach opieki konsultantów informatyk Gdynia nad wybranym obszarem z zakresu rozwiązań serwerowych (ustalana i wyceniana indywidualnie z klientem stosownie do potrzeb).

Wirtualizacja serwera

✔ wirtualizacja środowisk (konsolidacja), instalacja i konfiguracja VMware, Hyper-V, Citrix, Proxmox
✔ obsługa i administracja środowiskami wirtualnymi

Serwery baz danych

✔ instalacja i konfiguracja Microsoft SQL Server, MySQL, PostgreSQL, FireBird
✔ optymalizacja konfiguracji baz danych
✔ konfiguracja replikacji baz danych

Serwery poczty elektronicznej

✔ instalacja i konfiguracja serwerów Exchange, IMAP oraz POP3
✔ instalacja i konfiguracja oprogramowania webmail, archiwizacja
✔ instalacja i konfiguracja oprogramowania antyspamowego

Serwery plików

✔ instalacja i konfiguracja
✔ szyfrowanie połączeń
 
 

Instalacja, tworzenie, administracja i zarządzanie serwerami

✔ tworzenie środowisk serwerowych od podstaw
✔ migracje i rozbudowa systemów serwerowych
✔ stały monitoring pracy serwera
✔ zarządzanie domenami (Active Directory)
✔ administracja użytkownikami

Serwery WWW

✔ instalacja oraz konfiguracja IIS, Apache, Lighttpd, Nginx
✔ zabezpieczenia serwera www, generowanie i instalacja certyfikatów SSL
✔ instalacja modułów/bibliotek PHP, instalacja i konfiguracja akceleratorów
✔ hosting