Sieci komputerowe Gdynia

Konfiguracje, rekonfiguracje, zarządzanie, rozbudowa oraz nadzór nad siecią firmową w zgodności ze standardami TIA/EIA i przy wykorzystaniu najnowszych technologii dostępnych na rynku. Priorytetem jest zapewnienie niezawodności i funkcjonalności infrastruktury sieciowej przy jednoczesnym uwzględnieniu bezpieczeństwa, jako najwyższego priorytetu.

Model usługi - sieci komputerowe Gdynia

Konfiguracje, rekonfiguracje, zarządzanie, rozbudowa oraz nadzór nad siecią firmową w zgodności ze standardami TIA/EIA i przy wykorzystaniu najnowszych technologii informatycznych dostępnych na rynku. Priorytetem jest zapewnienie niezawodności i funkcjonalności infrastruktury sieciowej przy jednoczesnym uwzględnieniu bezpieczeństwa, jako najwyższego priorytetu.

Modernizowanie oraz rozbudowa sieci komputerowej

 • instalacja, budowa/rozbudowa, modernizacja sieci LAN i szaf krosowniczych
 • opracowanie i aktualizacja planu technicznego istniejącej infrastruktury
 • lokalizacja i naprawa uszkodzonej infrastruktury
 • Stała opieka i nadzór nad siecią

 • diagnostyka sieci i rozwiązywanie problemów z jej działaniem
 • monitorowanie bieżącego działania poszczególnych komponentów sieci
 • raportowanie i wizualizacja zebranych danych analitycznych

 • System kontroli i bezpieczeństwa sieci firmowej

 • separacja sieci - odseparowanie sieci użytkowników od sieci serwerów, urządzeń grupy CORE
 • wdrożenie mechanizmu identyfikującego urządzenia
 • kontrola i modyfikacja uprawnień dostępu do zasobów firmowych
 • blokada dostępu do treści niepożądanych
 • Wdrożenie i zarządzanie dostępem do zasobów przedsiębiorstwa

 • wykonanie infrastruktury dostępu zdalnego umożliwiającej pracę zdalną
 • kontrola dostępu do danych firmowych poza siedzibą firmy
 • połączenia tunelowe oddziałów firmy

 • Nadzór nad bezpieczeństwem infrastruktury podłączonej

 • dbałość o zapewnienie bezpieczeństwa przed dostępem z zewnątrz osób nieuprawnionych
 • wykrywanie i blokowanie prób włamań
 • Rozwiązania w zakresie sieci wifi, budowy radiolinii

 • projektowanie i budowa niezawodnych sieci bezprzewodowych WiFi
 • budowa radiolinii o przepustowości łącza zbliżonej do kosztownych sieci światłowodowych 1Gb/s
 • instalacja Hot-Spot (dedykowany dostęp do sieci Internet dla większej ilości użytkowników)
 • Napisz do nas!