Sieci komputerowe Gdynia

Konfiguracje, rekonfiguracje, zarządzanie, rozbudowa oraz nadzór nad siecią firmową w zgodności ze standardami TIA/EIA i przy wykorzystaniu najnowszych technologii dostępnych na rynku. Priorytetem jest zapewnienie niezawodności i funkcjonalności infrastruktury sieciowej przy jednoczesnym uwzględnieniu bezpieczeństwa, jako najwyższego priorytetu.

Model usługi - sieci komputerowe Gdynia

Konfiguracje, rekonfiguracje, zarządzanie, rozbudowa oraz nadzór nad siecią firmową w zgodności ze standardami TIA/EIA i przy wykorzystaniu najnowszych technologii dostępnych na rynku. Priorytetem jest zapewnienie niezawodności i funkcjonalności infrastruktury sieciowej przy jednoczesnym uwzględnieniu bezpieczeństwa, jako najwyższego priorytetu.

Modernizowanie oraz rozbudowa sieci komputerowej

✔ instalacja, budowa/rozbudowa, modernizacja sieci LAN i szaf krosowniczych
✔ opracowanie i aktualizacja planu technicznego istniejącej infrastruktury
✔ lokalizacja i naprawa uszkodzonej infrastruktury

Stała opieka i nadzór nad siecią

✔ diagnostyka sieci i rozwiązywanie problemów z jej działaniem
✔ monitorowanie bieżącego działania poszczególnych komponentów sieci
✔ raportowanie i wizualizacja zebranych danych analitycznych
 

System kontroli i bezpieczeństwa sieci firmowej

✔ separacja sieci - odseparowanie sieci użytkowników od sieci serwerów, urządzeń grupy CORE
✔ wdrożenie mechanizmu identyfikującego urządzenia
✔ kontrola i modyfikacja uprawnień dostępu do zasobów firmowych
✔ blokada dostępu do treści niepożądanych

Wdrożenie i zarządzanie dostępem do zasobów przedsiębiorstwa

✔ wykonanie infrastruktury dostępu zdalnego umożliwiającej pracę zdalną
✔ kontrola dostępu do danych firmowych poza siedzibą firmy
✔ połączenia tunelowe oddziałów firmy
 

Nadzór nad bezpieczeństwem infrastruktury podłączonej

✔ dbałość o zapewnienie bezpieczeństwa przed dostępem z zewnątrz osób nieuprawnionych
✔ wykrywanie i blokowanie prób włamań

Rozwiązania w zakresie sieci wifi, budowy radiolinii

✔ projektowanie i budowa niezawodnych sieci bezprzewodowych WiFi
✔ budowa radiolinii o przepustowości łącza zbliżonej do kosztownych sieci światłowodowych 1Gb/s
✔ instalacja Hot-Spot (dedykowany dostęp do sieci Internet dla większej ilości użytkowników)