Sieci komputerowe Gdynia

Konfigurujemy, zarządzamy, budujemy i pełnimy nadzór nad siecią firmową w zgodności ze standardami TIA/EIA wykorzystując najnowsze technologie dostępne na rynku. Naszym priorytetem jest zapewnienie niezawodności i funkcjonalności infrastruktury sieciowej przy jednoczesnym uwzględnieniu bezpieczeństwa.

Modernizowanie oraz rozbudowa sieci komputerowej

 1. instalacja, budowa/rozbudowa, modernizacja sieci LAN i szaf krosowniczych
 2. opracowanie i aktualizacja planu technicznego istniejącej infrastruktury
 3. lokalizacja i naprawa uszkodzonej infrastruktury

Stała opieka i nadzór nad siecią

 1. diagnostyka sieci i rozwiązywanie problemów z jej działaniem
 2. monitorowanie bieżącego działania poszczególnych komponentów sieci
 3. raportowanie i wizualizacja zebranych danych analitycznych

System kontroli i bezpieczeństwa sieci firmowej

 1. separacja sieci - odseparowanie sieci użytkowników od sieci serwerów, urządzeń grupy CORE
 2. wdrożenie mechanizmu identyfikującego urządzenia
 3. kontrola i modyfikacja uprawnień dostępu do zasobów firmowych
 4. blokada dostępu do treści niepożądanych

Wdrożenie i zarządzanie dostępem do zasobów przedsiębiorstwa

 1. wykonanie infrastruktury dostępu zdalnego umożliwiającej pracę zdalną
 2. kontrola dostępu do danych firmowych poza siedzibą firmy
 3. połączenia tunelowe oddziałów firmy

Nadzór nad bezpieczeństwem infrastruktury podłączonej

 1. dbałość o zapewnienie bezpieczeństwa przed dostępem z zewnątrz osób nieuprawnionych
 2. wykrywanie i blokowanie prób włamań

Rozwiązania w zakresie sieci wifi, budowy radiolinii

 1. projektowanie i budowa niezawodnych sieci bezprzewodowych WiFi
 2. budowa radiolinii o przepustowości łącza zbliżonej do kosztownych sieci światłowodowych 1Gb/s
 3. instalacja Hot-Spot (dedykowany dostęp do sieci Internet dla większej ilości użytkowników)