Obsługa Informatyczna Gdynia

Profesjonalna i kompleksowa obsługa informatyczna firmy zapewniająca stały nadzór nad pracą serwerów, systemów komputerowych, sieci oraz jednostek roboczych pozwalająca na wcześniejsze wykrywanie potencjalnych zagrożeń / awarii i tym samym umożliwiająca podjęcie działań w celu zapobieżenia, jak również utrzymania bądź przywrócenia zdolności operacyjnych firmy.

Kompleksowa obsługa informatyczna

Pełny outsourcing

sprawowanie bieżącej opieki informatycznej i wykonywanie prac we wszystkich zleconych obszarach z zakresu IT, w tym wsparcie i doradztwo merytoryczne oraz techniczne.

Częściowy outsourcing

opieka nad wybranymi zagadnieniami obszaru IT zgodnie z wytycznymi zleceniodawcy (np. serwery, backupy, sieć, bezpieczeństwo)

Korzyści obsługi informatycznej gdynia

Profesjonalna obsługa informatyczna

zapewniona przez kadrę doświadczonych specjalistów zespołu informatyk Gdynia – kumulacja wiedzy i doświadczenia z różnych dziedzin szeroko pojętej informatyki.

Zmniejszenie kosztów

Obsługa Informatyczna Gdynia zmniejszenie własnych kosztów osobowych w tym ich pochodnych (ZUS i inne świadczenia) w przypadku rezygnacji / zmniejszenia ilości własnych etatów IT, brak potrzeby tworzenia nowych kosztownych etatów.
 

Koncentracja firmy na realizacji własnych celów

uwolnienie / odciążenie zasobów firmy z uwagi na fakt, iż niespodziewane awarie, znaczne zwiększenie pracy czy też absencje pracowników obsługujących IT (zwolnienia lekarskie, urlopy) nie będą wpływać na zdolności organizacyjne i operacyjne firmy.

Bezpieczeństwo i poufność przetwarzanych danych

Dbamy o właściwe przechowywanie, przetwarzanie i zabezpieczanie danych opracowując i wdrażając w firmie politykę bezpieczeństwa danych, rozwiązania RAID, kopie bezpieczeństwa, oraz rozwiązania dopasowane odpowiednio do wymagań i potrzeb danego przedsiębiorstwa.

Gwarantowane parametry obsługi

czas reakcji, systematyka i cykliczność wykonywania prac „utrzymaniowych” – diagnostyka, prace serwisowe i konserwacyjne (instalacje, aktualizacje, weryfikacja bezpieczeństwa, rekonfiguracje sieci i jednostek).

Pełna dyspozycyjność i ciągłość opieki

stały monitoring kluczowych elementów infrastruktury IT, szybka pomoc w przypadku codziennych problemów ze sprzętem oraz oprogramowaniem.

Zakres obsługi informatycznej

Jednostki robocze (laptopy, komputery stacjonarne)

✔ prace związane z instalacją / reinstalacją, konfiguracją / rekonfiguracją sprzętu komputerowego

✔ zapewnienie i aktualizacje (systemu operacyjnego, oprogramowania biurowego, antywirusowego, etc.)

✔ wsparcie użytkowników w zakresie rozwiązywania incydentów i problemów

✔ utworzenie kopii wskazanych stacji roboczych

✔ przygotowanie i weryfikacja gotowości do likwidacji (utylizacja, sprzedaż) sprzętu

✔ audyt zainstalowanego oprogramowania

Serwis, utrzymanie i monitoring sieci

✔ gwarancja wymaganego poziomu bezpieczeństwa sieci

✔ konfiguracja urządzeń sieciowych UTM, Ruter, Switch

✔ utrzymanie wymaganej sprawności technicznej infrastruktury LAN

✔ nadanie i konfiguracja uprawnień, umożliwiających zdalny dostęp do sieci

✔ analiza systemu bezpieczeństwa infrastruktury informatycznej

✔ nadzór sieci LAN

 
 
Administracja i opieka nad serwerem

✔ zabezpieczenia i aktualizacje oprogramowania serwerów

✔ zarządzanie dostępem do zasobów serwerów ACL, CERT

✔ tworzenie i usuwanie współdzielonych zasobów plików

✔ nadanie i konfiguracja uprawnień umożliwiających dostęp do zasobów serwera

✔ wykonywanie kopi serwerów, nadzór i kontrola poprawności wykonywanych backupów

✔ stały podgląd zdarzeń serwera

Doradztwo techniczne w zakresie it

✔ opiniowanie w zakresie zakupu sprzętu, rozwiązań informatycznych

✔ konsultacja techniczna w zakresie rozwoju zasobów informatycznych i sieci