Obsługa Informatyczna Gdynia

Obsługa Informatyczna Gdynia

Profesjonalna i kompleksowa obsługa informatyczna firmy zapewniająca stały nadzór nad pracą serwerów, systemów komputerowych, sieci oraz jednostek roboczych pozwalająca na wcześniejsze wykrywanie potencjalnych zagrożeń / awarii i tym samym umożliwiająca podjęcie działań w celu zapobieżenia, jak również utrzymania bądź przywrócenia zdolności operacyjnych firmy.

Kompleksowa obsługa informatyczna

Pełny outsourcing

sprawowanie bieżącej opieki informatycznej i wykonywanie prac we wszystkich zleconych obszarach z zakresu IT, w tym wsparcie i doradztwo merytoryczne oraz techniczne.

Częściowy outsourcing

opieka nad wybranymi zagadnieniami obszaru IT zgodnie z wytycznymi zleceniodawcy (np. serwery, backupy, sieć, bezpieczeństwo)

Korzyści obsługi informatycznej gdynia

Profesjonalna obsługa informatyczna gdynia

zapewniona przez kadrę doświadczonych specjalistów zespołu informatyk Gdynia – kumulacja wiedzy i doświadczenia z różnych dziedzin szeroko pojętej informatyki.

Zmniejszenie kosztów

Obsługa Informatyczna Gdynia zmniejszenie własnych kosztów osobowych w tym ich pochodnych (ZUS i inne świadczenia) w przypadku rezygnacji / zmniejszenia ilości własnych etatów IT, brak potrzeby tworzenia nowych kosztownych etatów.

Koncentracja firmy na realizacji własnych celów

uwolnienie / odciążenie zasobów firmy z uwagi na fakt, iż niespodziewane awarie, znaczne zwiększenie pracy czy też absencje pracowników obsługujących IT (zwolnienia lekarskie, urlopy) nie będą wpływać na zdolności organizacyjne i operacyjne firmy.

Bezpieczeństwo i poufność przetwarzanych danych

Dbamy o właściwe przechowywanie, przetwarzanie i zabezpieczanie danych opracowując i wdrażając w firmie politykę bezpieczeństwa danych, rozwiązania RAID, kopie bezpieczeństwa, oraz rozwiązania dopasowane odpowiednio do wymagań i potrzeb danego przedsiębiorstwa.

Gwarantowane parametry obsługi

czas reakcji, systematyka i cykliczność wykonywania prac „utrzymaniowych” – diagnostyka, prace serwisowe i konserwacyjne (instalacje, aktualizacje, weryfikacja bezpieczeństwa, rekonfiguracje sieci i jednostek).

Pełna dyspozycyjność i ciągłość opieki

stały monitoring kluczowych elementów infrastruktury IT, szybka pomoc w przypadku codziennych problemów ze sprzętem oraz oprogramowaniem. Audyt Informatyczny

Zakres obsługa informatyczna Gdynia

Jednostki robocze (laptopy, komputery stacjonarne)
 • prace związane z instalacją / reinstalacją, konfiguracją / rekonfiguracją sprzętu komputerowego
 • zapewnienie i aktualizacje (systemu operacyjnego, oprogramowania biurowego, antywirusowego, etc.)
 • wsparcie użytkowników w zakresie rozwiązywania incydentów i problemów
 • utworzenie kopii wskazanych stacji roboczych
 • przygotowanie i weryfikacja gotowości do likwidacji (utylizacja, sprzedaż) sprzętu
 • audyt zainstalowanego oprogramowania
 • Serwis, utrzymanie i monitoring sieci
 • gwarancja wymaganego poziomu bezpieczeństwa sieci
 • konfiguracja urządzeń sieciowych UTM, Ruter, Switch
 • utrzymanie wymaganej sprawności technicznej infrastruktury LAN
 • nadanie i konfiguracja uprawnień, umożliwiających zdalny dostęp do sieci
 • analiza systemu bezpieczeństwa infrastruktury informatycznej
 • nadzór sieci LAN
 •  
   
  Administracja i opieka nad serwerem
 • zabezpieczenia i aktualizacje oprogramowania serwerów
 • zarządzanie dostępem do zasobów serwerów ACL, CERT
 • tworzenie i usuwanie współdzielonych zasobów plików
 • nadanie i konfiguracja uprawnień umożliwiających dostęp do zasobów serwera
 • wykonywanie kopi serwerów, nadzór i kontrola poprawności wykonywanych backupów
 • stały podgląd zdarzeń serwera
 • Doradztwo techniczne w zakresie it
 • opiniowanie w zakresie zakupu sprzętu, rozwiązań informatycznych
 • konsultacja techniczna w zakresie rozwoju zasobów informatycznych i sieci
 • Napisz do nas!