Wdrożenia informatyczne Gdynia

Analiza potrzeb biznesowych przedsiębiorstwa, przedstawienie potencjalnych narzędzi informatycznych usprawniających organizację wraz z rekomendacją wyboru optymalnego rozwiązania, wdrożenie i implementacja systemów informatycznych, doradztwo techniczne i organizacyjne przy projektach informatycznych i organizacyjnych.

Projekt informatyczny - wdrożenia informatyczne Gdynia

Usługa świadczona jest w zakresie indywidualnych uzgodnień wskazanych w umowie wdrożeniowej.

Zdobyta wiedza i wieloletnie doświadczenie dają nam możliwość realizacji zaawansowanych projektów informatycznych oraz biznesowych. Naszym Klientom oferujemy praktyki biznesowe, optymalne i wydajne rozwiązania oraz pełne wsparcie projektu powdrożeniowego. Zdobyta wiedza i doświadczenie umożliwiają nam realizację zawansowanych rozwiązań. Projektujemy i wdrażamy nowoczesne rozwiązania zgodnie z indywidualnym zamówieniem, dostosowując je do zmian zachodzących w firmie.

PROJEKTOWANIE ROZWIĄZAŃ

Dokonujemy wnikliwej analizy biznesowej potrzeb Klienta oraz istniejącej infrastruktury, to kluczowy element realizacji zamówienia dzięki której oceniamy najważniejsze potrzeby i oczekiwania. Projektujemy funkcjonalne i wydajne rozwiązania, uwzględniając niezbędne oprogramowanie i sprzęt, złożoność i poziom skomplikowania przedsięwzięcia, możliwości optymalizacji w przyszłości.

IMPLEMENTACJA PROJEKTU

Na tym etapie określamy harmonogram prac i kontrolujemy jego wykonanie, implementujemy poszczególne moduły sprawując nadzór nad terminowym i efektywnym postępem prac zapewniając bieżące raportowanie i wykaz wykonanych działań. Implementując rozwiązanie testujemy jego wydajność i skuteczność, wprowadzane są również niezbędne modyfikacje adaptacyjne. Klient otrzymuje pełną dokumentację z wdrożenia, która opisuje m.in. wykorzystane technologie, sprzęt, oprogramowanie.

ZARZĄDZANIE ROZWIĄZANIAMI

Klient otrzymuje możliwość powierzenia nam roli zarządcy rozwiązania. Wprowadzamy aktualizacje i niezbędne modyfikacje, dbamy o stały dostęp do aplikacji oraz systemów poprzez wprowadzenie stałego monitoringu głównych procesów i urządzeń, dbając o wydajność i efektywność.

OPTYMALIZACJA ROZWIĄZANIA

Na etapie administracji w swoich raportach dokonujemy analiz, dzięki czemu jesteśmy w stanie wcześnie zareagować i zaproponować Klientom modyfikacje w sytuacji rozwoju lub zmian w Firmie, gdy wdrożone projekty IT są za mało efektywne po upływie określonego czasu mając na celu utrzymanie siły działania danego rozwiązania na poziomie zgodnym z pierwotnymi założeniami projektowymi.

Wykaz przykładowych usług w zakresie wdrożeń informatycznych

 • Wdrożenie środowiska domenowego Active Directory
 • Zarządzanie domenami AD i ich migracja Azure
 • Migracje do Data Center / Chmury
 • Implementacja bezpiecznych rozwiązań VPN
 • Opracowanie i realizacja rozwiązań klastrowych HA
 • Wdrożenia systemów monitoringu
 • Budowa sieci LAN, WAN, WLAN
 • Wdrożenia elektronicznego systemu obiegu dokumentów
 • Wirtualizacja starych i nowych środowisk oparta na VMware Hyper-V i Proxmox
 • Wdrożenia systemów backupowych
 • Migracja środowiska MS Exchange, Poczta oraz system pracy grupowej